Mobil försäljning - Boka plats

Malmö stad har anvisade platser som du kan boka mot en avgift för att sälja mat från mobila vagnar.

Se kommande mobila försäljningar samt platser

Tänk på att

  • det krävs ett godkänt polistillstånd för att ha möjlighet att logga in i bokningssystemet och boka en plats
  • du måste ha skickat in en anmälan om livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen för att få tillstånd att sälja livsmedel.

Mer information om att sälja mat från mobila vagnar, villkor och avgifter

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
fgk@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten