Grundskola - Tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7

Du behöver tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7 på kommunal grundskola om du fått en annan skolplacering på en fristående skola eller i en annan kommun.

Om du saknar e-legitimation kan du tacka nej till skolplatsen via blankett. Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska underteckna blanketten.

Söka skola – förskoleklass eller årskurs 7

Blanketten skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten