Bygglov - Komplettera ärende

Via tjänsten kan du komplettera din bygglovsansökan. För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett pågående bygglovsärende hos stadsbyggnadskontoret. 

Om du behöver komplettera ditt ärende ska du ha fått ett meddelande om detta i form av ett föreläggande. I meddelandet finns en bifogad lista med de handlingar du behöver komplettera ärendet med. Om du behöver komma åt meddelandet igen finns det sparat i tjänsten för pågående ärenden.

Bygglov, marklov och rivningslov - Se pågående ärenden

Läs information om processen för lov och teknisk anmälan

Vad handlingen eller ritningen ska innehålla

Om du är osäker på vad dina handlingar ska innehålla kan du se exempel på vanligt förekommande handlingar och ritningar med beskrivningar på vad de ska innehålla. 

Vanliga ritningar och underlag

Inne i tjänsten

  1. Välj vilket ärende du vill komplettera.
  2. Ladda upp dina filer. Var noga med att alla filer ska vara rättvända. Du kan ladda upp flera filer i de olika fälten, men om det är ritningar som ska kompletteras så ska filen endast bestå av 1 sida per ritning.
  3. Kategorisera dina uppladdade filer.
  4. Klicka på Klar.

Val av kategori (handlingstyp)

När du laddar upp en fil väljer du den kategori som stämmer bäst överens med din handling, exempelvis "situationsplan". Om det är flera handlingar som redovisas på en och samma ritning, till exempel planritning och sektionsritning, väljer du endast en av dessa kategorier. 

Behöver du förtydliga något kan du göra det under Övriga kommentarer. 

Filformat och storlekar

Filerna måste vara i någon av dessa format:

  • Bilder: gif, jpeg, jpg, pdf, png, tif, tiff
  • Dokument: pdf, doc, docx

Filstorleken får vara max 9 MB per fil. Filerna får totalt inte vara större än 100 MB tillsammans. Finns behov av att ladda upp större filer ska du kontakta sbk.komplettering@malmo.se.

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten