Komvux Malmö - Anmälan till prövning inom vård och omsorg för dig som slutfört din gymnasieutbildning 2020-2021

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som slutfört din gymnasieutbildning mellan 2020-2021 anmäla dig till prövning i kurser inom vård och omsorg. 

Du kan använda denna tjänst om du

  • är folkbokförd i Sverige
  • har slutfört din gymnasieutbildning från en gymnasieskola och fått studiebevis eller examensbevis från 2020 eller 2021.

Fick du ditt studiebevis/examensbevis före 2020? Använd den ordinarie tjänsten för prövning inom vård och omsorg

Lägre prövningsavgift 

Om du har slutfört din gymnasieutbildning under 2020 eller 2021 och inte har gjort en prövning i samma ämne tidigare så kostar prövningen 150 kronor. Ordinarie priset för att göra en prövning är annars 500 kronor. Betalning sker i samband med att du skickar in din anmälan.

Under pandemin har många gymnasieelevers studieresultat påverkats negativt och regeringen vill öka möjligheten för elever som slutfört sin gymnasieutbildning under perioden 2020 till 2021 att göra en prövning. Därför är prövningsavgiften lägre för dessa elever.

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa