Arbetsmarknadsanställning - Ansökan om friskvårdsbidrag

Du som har en arbetsmarknadsanställning via arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad kan ansöka om friskvårdsbidrag.

Ansökan måste lämnas in under din anställning på arbetsmarknadsavdelningen.

 Mer information om arbetsmarknadsavdelningen

Du kan få bidrag på max 1 500 kronor per år för aktiviteter som är godkända av Skatteverket.

Skatteverket - friskvårdsbidrag

Bifoga faktura, kvitto eller intyg

Du ska skicka in ansökningsblanketten tillsammans med faktura, kvitto eller intyg där det tydligt framgår

  • vilken aktivitet det gäller
  • vem det avser
  • inköpsdatum och eventuellt gällande period
  • total kostnad
  • moms i % och i kronor (om aktiviteten är momspliktig)
  • friskvårdsföretagets organisationsnummer, namn och adress.

Underlag som inte är komplett kommer lämnas tillbaka för komplettering.

Lämna in blankett och
bifogade handlingar till

Din handläggare på arbetsgivarfunktionen.

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsavdelningen
asf.arbetsmarknad@malmo.se
040-34 45 90

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se