Borgerlig vigsel - Boka plats i Folkets park

Den här tjänsten kräver inloggning

I Folkets park kan du utan kostnad boka plats för er vigselceremoni på Kärlekskullen. Den ligger i parkens södra del, mellan Långa dammen och minigolfbanan. Vigselförrättare bokar ni på egen hand via Länsstyrelsen.

Innan ni bokar vigselplats i Folkets park ska ni ha

 • giltig hindersprövning från Skatteverket
 • utsett två vittnen som ska vara 18 år eller äldre och myndiga
 • bokat en vigselförrättare via Länsstyrelsen.

Mer information om vigsel i Folkets park

Tänk på att

 • Bokning och avbokning ska ske senast 2 veckor innan datumet för vigseln.
 • Anger ni att ni är i behov av rullstolsanpassad plats i tjänsten så bokas vigselplats vid Långa dammen, eftersom Kärlekskullen inte är tillgänglig med rullstol
 • Ni ska vara på plats senast 10 minuter innan. Räkna med max 20 minuter för själva ceremonin.
 • Du som bokar är ansvarig för att området hålls rent och att inget förstörs.

När du bokar platsen får ni tillgång till följande:

 • Ett reserverat område för er och era gäster i 30 minuter
 • En avskild och vackert utsmyckad vigselplats
 • En parkvärd som tar emot er när ni kommer
 • Iordningsställande av platsen innan och efter

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ring i stället Malmö stad på 020-34 45 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa