Bokurser - Anmälan

Bostadsrådgivningen erbjuder kostnadsfria bokurser om hur du söker olika former av bostadskontrakt. Under kurserna får du både information och möjlighet till praktisk hjälp.

Plats: Fänriksgatan 1 eller digitalt via Teams

Bokurserna är fristående och ges både fysiskt och digitalt. På de fysiska kurserna finns datorer att låna. De digitala sker via Microsoft Teams och kräver att du har dator eller mobil samt internetuppkoppling. Teams-länk skickas ut några dagar innan kursen.

I dagsläget ges kurserna på svenska och arabiska. Om du önskar en kurs i annat språk än vad som finns upplagt – hör av dig till oss!

Information om bostadsrådgivningen

Bokurser du kan anmäla dig till 

Under kursen går vi igenom vad ett förstahandskontrakt är och hur man söker ett sådant hos bostadsförmedlingar och hyresvärdar. Vi går tillsammans igenom hur bostadsförmedlingen Boplats syd fungerar, och du ges möjlighet att få hjälp med din Boplats syd-sida.

Under kursen går vi igenom skillnaden mellan att hyra en bostad i andrahand och att bo som inneboende. Vi går tillsammans igenom hur och var du söker sådana kontrakt, samt vad som är viktigt att tänka på för att inte råka illa ut. Under kursen hjälps vi åt att skriva en personlig presentation som du kan använda när du söker bostad.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 93 38.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa