Kommunala lantmäterimyndigheten - Mötesbokning

Via e-tjänsten kan du boka ett möte med en förrättningslantmätare på kommunala lantmäterimyndigheten.

Boka gärna ett möte om du har frågor inför en eventuell ansökan om lantmäteriförrättning eller om ditt ärende till exempel gäller 

  • avstyckning

  • fastighetsreglering – förvärv av del av fastighet

  • byte av mark

  • servitut

  • gemensamhetsanläggningar

  • samfälligheter

  • ledningsrätt

  • fastighetsrättsliga frågor.

Har du allmänna frågor kan du i stället ringa eller skicka e-post. Läs mer om kommunala lantmäterimyndigheten och kontaktuppgifter vid allmänna frågor.

Boka digitalt eller personligt möte

I tjänsten kan du välja om du vill boka ett digitalt möte via Microsoft Teams eller ett personligt möte på kommunala lantmäterimyndighetens kontor i stadshuset på August Palms plats 1. Vid bokningen vill vi att du lämnar en kort sammanfattning vad ditt ärende gäller och bifogar kartor/ritningar. 

Efter bokningen är genomförd får du en bekräftelse via e-post på att din mötesförfrågan skickats. Har du valt digitalt möte kommer du kort därefter få ytterligare ett mejl med en möteslänk som används vid den avtalade tiden.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kommunala lantmäterimyndigheten i Malmö stad på 040-34 23 56.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa