Konstnärlig gestaltning på Rosengårdsbiblioteket - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Malmö stad, genom Kulturförvaltningen, bjuder härmed in yrkesverksamma konstnärer att lämna intresseanmälan till upphandling avseende konstgestaltning till Rosengårdsbiblioteket i Malmö.

Sista dag att lämna intresseanmälan är 30 september 2022 klockan 23:59.

Innan du skickar in en intresseanmälan bör du läsa igenom den fullständiga informationen om upphandlingen.

Förfrågningsunderlag och konstprogram kan även laddas ner under Hämta blanketter.

Om du har problem med inloggningen eller saknar svenskt bank-id går det bra att ansöka via blankett. Du hittar ansökansblanketten under hämta blankett. Maila den sedan till kulturstod@malmo.se

 

Vem kan göra en intresseanmälan?

Du måste vara en yrkesverksam konstnär. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska en konstnärlig högskoleutbildning eller bedrivit dokumenterad konstnärlig verksamhet i minst fem år.

För att kunna skicka in en intresseanmälan måste du antingen:

  • vara registrerad för F-skatt
  • fakturera genom ett egenanställningsföretag (faktureringsbolag)

Utländskt företag ska vara registrerat i motsvarande register som förs i det land där din verksamhet är etablerad.

Handlingar att bifoga i e-tjänsten

  • Ditt CV
  • Dokument med tre (3) referensuppdrag

Frågor om upphandlingen

Utlysningen görs som en offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt på Mina sidor under din inskickade intresseanmälan.

Sista dag att ställa frågor om intresseanmälan är 23 september 2022.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en intresseanmälan?

Om du har sparat en påbörjad intresseanmälan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Det är inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med Anna Wahlstedt via telefon på 0701-479423.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är yrkesverksam konstnär med F-skattsedel
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa