Gymnasieskola - Ansökan om resebidrag (gymnasiekort)

Du som går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller en gymnasieskola i annan kommun kan ansöka om resebidrag som är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om ansökan blir beviljad får du ett busskort (gymnasiekort).

Om du går på en kommunal gymnasieskola i Malmö och kan nyttja kollektivtrafiken ska du inte ansöka om resebidrag. Om du har rätt till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola. Läs information om busskort på kommunal gymnasieskola. 

Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast

  • 17 juni 2022 om du ska börja årskurs 2 eller 3
  • 22 juli 2022 om du ska börja årskurs 1.

Villkor för att få resebidrag

Du kan ansöka om resebidrag om du

  • är folkbokförd i Malmö stad
  • går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller på en gymnasieskola i en annan kommun
  • har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt Google Maps
  • inte har inackorderingsbidrag.

Mer information om resebidraget

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
gyvux@malmo.se
040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se