Restaurangrapport - Mall

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd behöver lämna in en restaurangrapport varje år till kommunen.

Rapporten ska vara registrerad hos Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars.

Uppgifterna som du rapporterar in kommer att användas av både kommunen, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Bland annat kommer uppgifterna att ligga till grund för nationell statistik om alkoholkonsumtion.

Rapporteringsskyldighet/restaurangrapport - folkhalsomyndigheten.se

Rapportera via e-tjänst

Hör av er till oss på Malmö stads tillståndsenhet för att få en restaurangrapport med lösen så att ni kan registrera den på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens sida för registrering av rapport

Rapportera via blankett 

Blanketten skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Tillståndsenheten
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se