Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan & medgivande från fastighetsägare

LÄS MER

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassnings-bidrag. Här kan du ladda ner ansökningsblanketten och medgivandet som ska fyllas i av fastighetsägaren.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

  • Förflytta sig inom bostaden
  • Sköta sin hygien
  • Komma in i och ut ur bostaden

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning.
  • Du som har åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller egnahem. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. 

Komplett ansökan innehåller:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (Detta kan hämtas in av Stadsbyggnadskontoret).
  • Offert och eventuella ritningar på anpassning.

Mer information om bostadsanpassningsbidraget och dess begränsningar

Jag behöver hjälp med ansökan

Ansökan med bilagor skickas till:

Malmö stadsbyggnadskontor
Enheten för bostadsanpassningsbidrag
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret
sbk.bostadsanpassning@malmo.se
040-34 17 33

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se