Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan & medgivande från fastighetsägare

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassnings-bidrag. Här kan du ladda ner ansökningsblanketten och medgivandet som ska fyllas i av fastighetsägaren.

Mer information om bostadsanpassningsbidraget och dess begränsningar

Vem kan söka?

Personen med funktionsnedsättning

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ska söka bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som till exempel äger eller hyr bostaden. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller egnahem. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. 

Vårdnadshavare om personen är under 18 år

Om personen med funktionsnedsättning är under 18 år kan föräldrarna skicka in ansökan. Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så är också båda förmyndare för barnet. Det innebär att båda föräldrarna ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag som företrädare för barnet. Är en av föräldrarna ensam vårdnadshavare behövs bara den förälderns underskrift.

Förvaltare

I de fall personen med funktionsnedsättning har en förvaltare kan i stället förvaltaren skicka in ansökan åt personen. 

Komplett ansökan innehåller:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (Detta kan hämtas in av Stadsbyggnadskontoret).
  • Offert och eventuella ritningar på anpassning.

Ansökan med bilagor skickas till:

Malmö stadsbyggnadskontor
Enheten för bostadsanpassningsbidrag
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret
sbk.bostadsanpassning@malmo.se
040-34 17 33

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se