Detaljplan med fastighetsindelningsbestämmelser - Anmälan

LÄS MER

Detaljplaneprocessen kan startas av en markägare eller exploatör som ansöker om en detaljplan för att kunna genomföra ett byggprojekt.

I din anmäla ska du:

  • Kort beskriva syftet med planförslaget
  • Vad det kommer att behandla
  • Förslag till planområde
  • Vilken planprocess som kommer att användas 
  • Tidplan

En detaljplaneprocess och också startas upp av Malmö stads stadsbyggnadskontor och stadsbyggnadsnämnden.

Mer information om detaljplaneprocessen

Anmälan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Anna-Karin Filipsson
anna-karin.filipsson@malmo.se
040-34 25 13

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se