Planbesked - Begäran

LÄS MER

Enligt 5 kap 3§ plan- och bygglagen ska en begäran om planbesked vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.

Blankett med bilagor skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Anna-Karin Filipsson
anna-karin.filipsson@malmo.se
040-34 25 13

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se