Planbesked - Begäran

LÄS MER

Om du planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har du rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Via denna blankett kan du begära ut ett så kallat planbesked.

Enligt taxebestämmelserna är avgiften 16 000 kr för planbesked. Avgiften är densamma obe­roende av om det är ett positivt eller negativt plan­besked.

Mer information om detaljplaner

Blankett med bilagor skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Anna-Karin Filipsson
anna-karin.filipsson@malmo.se
040-34 25 13

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se