Nybyggnadskarta - Beställning

Via blanketten kan du ansöka om en normal nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta.

Bifoga gärna skiss på nya byggnadens ungefärliga placering för att underlätta vårt arbete. Kartan bör beställas i god tid, cirka en månad, innan bygglovsansökan.

Nybyggnadskarta används som underlag till situationsplan.

Läs mer om vad en situationsplan är.

Två olika typer av nybyggnadskartor

  • normal (leveranstid på cirka sex veckor)
  • förenklad (leveranstid på cirka två veckor)

Det är bygglovshandläggaren som avgör vilket typ av kartunderlag du behöver.

Läs mer om nybyggnadskarta och prisuppgifter vid beställning av nybyggnadskarta.

Prisuppgift efter mottagen ansökan

Efter att du fullföljt ansökan om nybyggnadskarta kommer vi att skicka en prisuppgift till dig. Därefter kan du själv välja om du vill fullfölja din beställning.

Ansökan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se