Djurhållning - Ansökan

LÄS MER

Om du planerar att hålla djur, exempelvis hästar, får eller höns, kan du behöva tillstånd från miljönämnden.

Tillståndskravet gäller för områden med detaljplan och inom specifika områden som pekas ut på miljöföreskrifternas kartbilaga. För handläggning av dessa tillstånd tar miljönämnden ut en avgift.

Följande djur omfattas av tillståndskravet:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
  • Orm. Det krävs tillstånd för både giftig och icke giftig orm.

Ta reda på om det finns detaljplan för ditt område

Mer information och tips för dig som planerar att hålla höns och fjäderfä

Ansökan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Enheten för hälsa och omgivning
halsaomgivning@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se