Förening registrering nivå 1 - Ansökan & uppgifter till föreningsregister

LÄS MER

Ansökan för dig som har en ny förening och vill registrerar den hos Malmö stads fritidsförvaltning.

Föreningen ska minst ha 5 medlemmar som:

 • Är folkbokförda i Malmö.
 • Finns i föreningens medlemsregister.
 • Är aktiva i föreningen.
 • Har betalat medlemsavgift för verksamhetsåret.

Organisationen/föreningen ska också bland annat :

 • Vara uppbyggd och fungera efter demokratiska principer.
 • Vara öppen för alla som vill bli medlemmar.
 • Ha godkända och antagna stadgar.
 • Ha valt styrelse och revisor enligt stadgarna.
 • Ha sitt säte i Malmö.
 • Inneha organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ta ut minst 40 kronor per medlem och år.
 • Bedriva verksamhet i godkända lokaler.
 • Arbeta för att motverka diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion etcetera.

Innan du skickar in ansökan - boka ett möte

Innan du kan registreras måste du boka in ett möte med Jörgen Petersson på fritidsförvaltningen (se kontaktuppgifter längre ned). Under detta möte ska du lämna in:

 1. Ifylld "Ansökan om registrering av förening hos fritidsförvaltningen" - hittas under Blanketter
 2. Ifylld blankett "Uppgifter till föreningsregistret på internet"  - hittas under Blanketter
 3. Kopia på organisationsnummer från Skatteverket
 4. Medlemsregister innehållande namn, adress, postnummer, ort och födelsedatum - du måste ha minst fem medlemmar.

Mer information om att registrera en förening hos fritidsförvaltningen.

Kontaktuppgifter Jörgen Petersson:

E-post: jorgen.petersson@malmo.se
Telefon: 0733 22 96 47

Besöksadress:
Henrik Smithsgatan 13

Postadress: 
Föreningsavdelningen
Fritidsförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Jörgen Petersson
jorgen.petersson@malmo.se
0733 22 96 47

Personuppgiftsansvarig

Fritidsnämnden
fritid@malmo.se