Registrering för lotteri - Ansökan

LÄS MER

Innan du ansöker om tillstånd för lotteriverksamhet ska du ha läst igenom Bestämmelser för ansökan om lotteritillstånd.

Blir er förening beviljad tillstånd utser fritidsnämnden en kontrollant som går på utbildning och skickar in en redovisning till fritidsnämnden efter lotteriets slut.

Ni betalar sedan en faktura på 300 kr.

Ansökan skickas till:

Malmö Fritidsnämnd
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Fritidsförvaltningen
fritid@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Fritidsförvaltningen
fritid@malmo.se