Förskola och familjedaghem - Ansökan

Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av förskoleplats.

  • Du kan tidigast ansöka om plats när ditt barn är fött.
  • Ditt barn kan börja förskola vid ett års ålder.

Vill du vara med och förbättra förskolans sidor på malmo.se? Delta gärna i vårt användartest!

Innan du ansöker

På sidan Ansöka om förskoleplats hittar du information om hela ansökningsprocessen och vad du behöver tänka på när du gör din förskoleansökan. All information om förskolor i Malmö stad hittar du på malmo.se/forskola

Ansök via e-tjänst

Via vår e-tjänst fyller du enkelt i din platsansökan digitalt. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation och båda måste godkänna ansökan inom 10 dagar.

Instruktioner till förskolans e-tjänst

Du ska inte använda e-tjänsten om:

  • Om du eller ditt barn har skyddad identitet.
  • Om du är bosatt utanför Malmö.

Använd istället den manuella blanketten för att ansöka om förskoleplats.

Efter att du som vårdnadshavare har bekräftat ansökan får du en bekräftelse via e-post. Om du inte får någon bekräftelse kontakta förskoleförvaltningen.

Ansök via blankett

Blanketten skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten