Ändring av räkningsmottagare

Fyll i och skicka in blanketten om du vill ändra personen som står som räkningsmottagare för avgifter kopplat till förskola/pedagogisk omsorg.

Mer information om avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg

Blanketten skickas till:

Debiteringen
Malmö stad
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Debiteringen
debiteringen@malmo.se
040-34 10 10

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
registrera.sef.kansli@malmo.se