Inkomstanmälan för förskola, fritidshem eller familjedaghem

LÄS MER

När du har ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare) måste du betala en avgift för platsen. Avgiften är baserad på ditt hushålls inkomster.

Om du inte gör en inkomstanmälan får du automatisk betala full avgift enligt maxtaxa för ditt barn. Du kan snabbt och enkelt få en uppfattning om vad din månadsavgift kommer att hamna på genom att använda vårt räkneverktyg.

Räkna ut din avgift

Maxtaxa för 2018

För att få syskonrabatten måste du ange samma räkningsmottagare för alla barn när du an­söker om plats i förskola, fritidshem eller familjedaghem.

Blanketten skickas till:

Malmö stad
Debiteringen
205 80 Malmö

Eller mailas till: debiteringen@malmo.se

Frågor om e-tjänsten

Debiteringen
debiteringen@malmo.se
040-34 51 35

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
registrera.sef.kansli@malmo.se