Gymnasieskola - Ansökan om resebidrag (gymnasiekort)

Du som går på en fristående gymnasieskola eller en kommunal gymnasieskola utanför Malmö kan ansöka om resebidrag som är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om ansökan blir beviljad får du ett busskort (gymnasiekort). 

Om du går på en kommunal gymnasieskola i Malmö ska du inte ansöka om resebidrag. Om du har rätt till resebidrag på en kommunal gymnasieskola i Malmö kommer du att få ett busskort av din skola.

Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart behöver vi få in din ansökan senast

  • 17 juni 2022 om du ska börja årskurs 2 eller 3
  • 22 juli 2022 om du ska börja årskurs 1.

Mer information om resebidraget

Du kan ansöka om bidrag om du

  • är folkbokförd i Malmö stad
  • går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller på en gymnasieskola utanför Malmö
  • har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt Google Maps
  • inte har inackorderingsbidrag.

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Eller mejlas till: gyvux.receptionen.storgatan@malmo.se

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
gyvux.receptionen.storgatan@malmo.se
040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se