Arbetsförlagd utbildning - Avtal mellan företag och skola

LÄS MER

Överenskommelse om arbetsförlagd utbildning för elever på gymnasie-, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning. Avtalet upprättas mellan skola och företag.

Avtalets syfte är att tillförsäkra elever tillgång till arbetsplatsförlagd utbildning. Med elever i detta avtal avses ungdomar och vuxna som genomgår utbildning på en av Malmö stads kommunala gymnasieskolor, gymnasiesärskolan eller vuxenutbildningar.

Företaget som ingår denna överenskommelse avser att ställa en eller flera elevutbildningsplatser till skolans förfogande i enlighet med de allmänna och särskilda villkor som reglerar överenskommelsen.

Mer information hittar du i avtalsblanketten.

Avtalet skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
gyvux@malmo.se
040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se