Kemtvätt - Årsrapport

Årsrapporten ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast den 31 mars året efter det år som uppgifterna avser.

Mer information om årsrapporter för tillståndspliktiga verksamheter.

Ifylld blankett skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen, Malmö stad
kemiindustri@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se