Tankstationer och fordonstvättar - Årsrapport

Denna mall gäller för fordonstvättar och tankstationer som fått krav från miljöförvaltningen att lämna in en årlig rapport. Årsrapporten ska normalt sett vara inlämnad senast den 31 mars med uppgifter från föregående år. 

Mer information om vad som gäller för fordonstvättar.

Årsrapporten skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se