Verksamheter med hantering av lösningsmedel - Årsrapport

LÄS MER

Denna mall gäller för verksamheter som hanterar lösningsmedel som har fått krav på sig att lämna in en årlig rapport till miljöförvaltningen. Årsrapporten ska normalt sett vara inlämnad senast 31 mars med uppgifter från föregående år. 

Mer information om årsrapporter

Årsrapporten skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
kemiindustri@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se