Nyttokort - Ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik

Nyttokortet är för dig som i ditt yrke har en serviceutrustad bil och behöver parker nära tillfälliga arbetsplatser, eller för dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Tillståndet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods.

Nyttokortet kostar 8 750 kronor inklusive moms för helt år och 1 350 kronor inklusive moms för en månad.

Följande nyttokort finns:

  • Nyttokort A gäller helgfri måndag-fredag kl 07-20.
  • Nyttokort B gäller måndag - fredag dygnet runt.
  • Nyttokort C riktar sig till verksamheter inom sjuk- och socialvård vars parkering kan hänföras till akutvård. Gäller måndag-söndag dygnet runt.
  • Tillfälligt nyttokort

Mer information om regler för nyttokort

Ansökan skickas till:

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

Eller mejlas till: nytto.fgk@malmo.se

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
nytto.fgk@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kundservice.fgk@malmo.se