Vägvisning - Ansökan

Här kan du som driver en verksamhet ansöka om vägvisningsskyltar med servicesymboler. 

Med servicesymboler menas här exempelvis symboler som markerar informationsplatser, serveringar, rastplatser, badplatser, golfbanor, vandringsleder etcetera. 

Ett beslut om vägvisning gäller i fem år om inget annat anges. Malmö stads fastighets- och gatukontor gör en bedömning i varje enskilt fall och två aspekter som väger tungt är trafiksäkerhet och estetiska frågor.

För dig som letar efter information om regler för reklam och skyltar på allmän mark

Ansökan skickas till:

Fastighets- och gatukontoret Malmö
Trafikregleringsenheten
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
kundservice.fgk@malmo.se
020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kundservice.fgk@malmo.se