Trafikanordningsplan - Ansökan, ej registrerade användare

LÄS MER

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt.

I begreppet trafik räknas följande in: gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

Observera att trafikanordningsplan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 15 dagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett. 

I TA-planen ska det ingå handlingar för entreprenörens kontaktuppgifter, föreskrifter, ritningar, skisser, foton, etc, som visar exempel på hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras.

Om e-tjänsten

  • Du behöver inte vara registrerad användare för att använda denna e-tjänst.
  • Om du vill bli registrerad användare ska du kontakta Fastighets- och gatukontoret - du blir inte registrerad automatiskt genom att ansöka via tjänsten.
  • Som ej registrerad användare kan du inte komplettera ett ärenden eller lägga till dokument. För att göra det behöver du ta kontakt med en handläggare via mejl eller telefon.

Alla uppgifter som krävs, samt en skriftlig beskrivning av arbetet, lämnas direkt i ansökningsformuläret.

Avgifter för TA-planer

Mer information om TA-planer - vad som gäller och när de ska upprättas

Frågor om e-tjänsten

Fastighets- och gatukontoret
kundservice.fgk@malmo.se
020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kundservice.fgk@malmo.se