God man/förmyndarskap för barn - Anmälan eller ändring av befintligt förmynderskap

Via blanketten kan du anmäla in att ett barn har behov av en god man, eller att det behövs insatser i ett nuvarande förmynderskap för att skydda barnets ekonomi. Anmälan kan också användas för ensamkommande barn.

Mer information om ställföreträdarskap (god man eller förmyndare) för barn

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Avdelningen för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Överförmyndarenheten
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se