God man/förmyndarskap för barn - Anmälan eller ändring av befintligt förmynderskap

Via blanketten kan du anmäla in att ett barn har behov av en god man, eller att det behövs insatser i ett nuvarande förmynderskap för att skydda barnets ekonomi. Anmälan kan också användas för ensamkommande barn.

Mer information om ställföreträdarskap (god man eller förmyndare) för barn

Om anmälan gäller ensamkommande barn

Det finns inga särskilda regler i lagen som säger vad en anmälan om behov av god man till ensamkommande barn måste innehålla. För att kunna göra en bra matchning är det dock bra om anmälan innehåller följande uppgifter om barnet:

  • Fullständigt namn (där det tydligt framgår vad som är för- och efternamn).
  • Nationalitet.
  • Språk.
  • Migrationsverket beteckningsnummer.
  • Vistelseadress och telefonnummer till boendet.*
  • Eventuellt önskemål om kön på god man.

*Att klargöra var barnet vistas är viktigt för att kunna avgöra vilken överförmyndarnämnd som är ansvarig för att utse en god man.

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se