Behov av god man/förvaltare - Anmälan

På denna sida kan du hitta information om hur du anmäler in behov av en god man eller förvaltare för en annan person som inte är närstående till dig. 

Du kan skicka in en anmälan om behov av god man eller förvaltare om du till exempel är

  • personens biståndshandläggare, socialsekreterare eller annan tjänsteman på myndighet
  • personens kusin
  • personens vän, granne eller annan medmänniska.

Till anmälan ska du bifoga

Läkarintyg är särskilt viktigt om huvudmannen inte förstår vad saken gäller eller om det handlar om behov av en förvaltare.

Information om vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med

Har du själv eller en närstående i behov av god man eller förvaltare?

Kontakta tingsrätten om vill ansöka om en god man eller förvaltare till dig själv eller till en närstående (make, maka, sambo eller annan närstående, till exempel förälder, barn och syskon). Du ska alltså inte göra en anmälan via denna blankett.

Malmö tingsrätts blanketter

Ansökan med bilagor skickas till:

Malmö Tingsrätt 
Box 265
201 22 Malmö

Anmäl via blankett

Tänk på att du kan påskynda vår utredning om personens hjälpbehov om du fyller i blanketten på detaljerat och svarar på alla frågor.

Anmälan med bilagor skickas till

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se