Behov av god man/förvaltare - Ansökan & anmälan

Du som har svårt att sköta din ekonomi eller behöver stöd i vardagen, till exempel med att kontakta myndigheter, kan ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare.

Mer information för dig som behöver hjälp

Följande bilagor ska skickas med:

  • Läkarintyg 
  • Personbevis för den som ansökan gäller - kan beställas på Skattemyndigheten
  • Social utredning. Utfärdas av socialtjänsten eller sjukvården.

Ansökan om god man kan göras av:

  • Den som ansökan gäller (om personen fyllt 16 år)
  • Personen i frågas make/maka/sambo
  • Personen i frågas närmsta släktingar - bröstarvingar, föräldrar och syskon
  • Personens förmyndare
  • Överförmyndarnämnden/kommunens överförmyndare
  • Ansökan om förvaltarskap kan även göras av personens gode man

Ansökan med bilagor skickas till:

Malmö Tingsrätt 
Box 265
201 22 Malmö

Anmäl behov av god man

Om du inte tillhör någon av de ovanstående kategorierna kan du anmäla in ett behov av god man/förvaltare via samma blankett. Skillnaden är att du då skickar du blanketten med bilagor till:

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se