God man och förvaltare - Årsräkning/sluträkning

Gode män och förvaltare som har i sitt uppdrag att förvalta en persons egendom (huvudmannens) är skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en årsräkning samt en redogörelse till överförmyndarnämnden.

Årsräkningen ska visa förvaltningen av huvudmannens ekonomi under föregående år.

Mer information för dig med uppdrag som ställföreträdare

Skicka in underlag

För att din årsräkning ska kunna granskas av oss behöver du lämna in rätt underlag. I "Checklista för årsräkning" under "Hämta blanketter" finns en lista på underlag du ska skicka tillsammans med din årsräkning. Det kan hända att vi i ett senare skede ber dig att komplettera din årsräkning med ytterligare underlag.

Redogörelse

Du ska alltid fylla i och skicka in en redogörelse tillsammans med årsräkningen. Redogörelsen hittar du under "Hämta blanketter".

Årsräkningen och underlag skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se