God man/förvaltare - Redogörelse

Du som är god man/förvaltare för vuxna ska en gång per år skicka in en redogörelse över ditt uppdrag till enheten för överförmyndarärenden.

Redogörelsen ska alltid skickas in tillsammans med årsräkningen – om du inte fått ett särskilt beslut från överförmyndarnämnden om att du blivit befriad från att skicka in en års- och sluträkning.

Mer information om årsräkning och redogörelse för dig som är ställföreträdare för vuxna

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se