God man/förvaltare - Redogörelse

Du som är god man/förvaltare för vuxna ska en gång per år skicka in en redogörelse över ditt uppdrag till enheten för överförmyndarärenden.

Redogörelsen ska skickas in tillsammans med årsräkningen.

Mer information om årsräkning och redogörelse för dig som är ställföreträdare för vuxna

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se