Ställföreträdare för barn - Redogörelse

Du som är ställföreträdare för barn ska varje år skicka in en redogörelse. Detta gäller för dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare, särskilt förordnad förmyndare, medförmyndare och god man.

Redogörelsen ska lämnas in till enheten för överförmyndarärenden tillsammans med årsräkning alternativt sluträkning och avse samma tidsperiod. Inlämningen ska ske varje år före den 1 mars.

Mer information om uppdraget som ställföreträdare för barn

Redogörelsen skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se