Särskilt förordnad vårdnadshavare - Intyg om ersättning

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare ska skicka in ett intyg till enheten för överförmyndarärenden för att få ersättning för ditt uppdrag.

Tänk på att du som särskilt förordnad vårdnadshavare även ska inkomma med redogörelse samt årsräkning till enheten för överförmyndarärenden.

Mer information för dig som är ställföreträdare

Intyg om ersättning skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se