God man för ensamkommande barn - Åtagande & förteckningsblankett

LÄS MER

Via blanketten godkänner du att du åtar dig uppdraget som god man, särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare för ett ensamkommande barn. Blankettens andra del består av en förteckning av huvudmannens (barnets) egendom. 

Mer information om för dig med uppdrag som ställföreträdare

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Avdelningen för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
ekb.overformyndare@malmo.se
040-34 36 71

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
registrera.overformyndarnamnden@malmo.se