God man för ensamkommande barn - Åtagande & förteckningsblankett

Du som ska bli ställföreträdare för ensamkommande barn ska godkänna ditt uppdrag samt lämna in en förteckning över barnets (huvudmannens) egendom.

Via blanketten godkänner du att du åtar dig uppdraget som god man, särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare för ett ensamkommande barn. I blankettens andra del ska du fylla i en förteckning över huvudmannens egendom, som exempelvis tillgångar och skulder. 

Mer information för dig med uppdrag som ställföreträdare

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
ekb.overformyndare@malmo.se
040-34 36 71

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se