Utökad serveringstid/serveringslokal och omfattning - Ansökan

LÄS MER

Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet.

Via vår digitala tjänst eller blankett kan du ansöka om:

  • Utökad serveringslokal
  • Förändring i serveringens omfattning
  • Förändrade serveringstider

Mer information om ändringar som måste anmälas till tillståndsenheten

Ansök via e-tjänst

För att ansöka om dessa förändringar digitalt behöver du bli webbkund hos tillståndsenheten. 

Hur blir jag webbkund?

Ansök via blankett

Blanketten skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö 

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se