Byta grundskola - Ansökan

LÄS MER

Du ska ansöka om skolbyte via vår e-tjänst eller blankett om ditt barn går i en kommunal skola i dag.

Du kan välja minst en och max sju kommunala skolor.

Om det finns plats på någon av de skolor du önskar byta till får du erbjudande om ny skola som du måste svara på inom en viss tid. Det är viktigt att du endast ansöker till skolor du hellre vill ha än den skola ditt barn går på nu.

Mer information om skolbyte i grundskolan och turordningen vid byte

Tacka ja till erbjudande om plats via skolbyte.

Ansökan skickas till:

Centrala skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Centrala skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se