Grundskola - Ansökan om skolbyte

Du ska ansöka om skolbyte via vår e-tjänst eller blankett om ditt barn går i en kommunal skola i dag.

Du kan välja minst en och max sju kommunala skolor. Observera att du ska välja att ansöka till den årskurs ditt barn ska börja i höstterminen 2021. Se därför till så att du inte väljer fel årskurs i tjänsten.

Om det finns plats på någon av de skolor du önskar byta till får du erbjudande om ny skola som du måste svara på inom en viss tid. Det är viktigt att du endast ansöker till skolor du hellre vill ha än den skola ditt barn går på nu.

Mer information om fasta skolbytesperioder i grundskolan

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan

För att ansökan ska vara giltig så måste samtliga vårdnadshavare godkänna ansökan i tjänsten. Detta måste göras senast sista dagen för ansökningsperioden. Ansökningar eller ändringar i ansökningen som inkommer efter sista ansökningsdagen kommer inte att hanteras.

Ansök via blankett

Du ska skicka in blanketten i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Ansökan skickas med post till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Vi tar inte emot ansökan via e-post!

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten