Förskola och familjedaghem - Anmäl uppsägning av plats

Den här tjänsten kräver inloggning

Både plats på kommunal förskola och på familjedaghem ska sägas upp skriftligt minst två månader innan det datum barnet ska sluta.

Som uppsägningsdatum räknas den dag förskoleförvaltningen, förskolan, fritidshemmet eller familjedaghemmet tagit emot den skriftliga uppsägningen. Avgiften ska betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Du kan säga upp din plats antingen via förskolans e-tjänst eller manuellt via vår blankett. Blanketten lämnas till barnets förskola.

Instruktioner till förskolans e-tjänst

Vid byte mellan kommunala förskolor eller pedagogisk omsorg

Det nya avtalet gäller som uppsägning av tidigare plats. Uppsägningsblankett behöver då inte skickas in.

Mer information om att byta förskola

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten