Gemensamt serveringsutrymme - Ansökan

Ansökan för att få använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter.

Krav

För att kunna ansöka om att få använda ett gemensamt serveringsutrymme måste varje sökande först ha ett eget serveringstillstånd för sin verksamhet. 

Varje tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och ska ha minst en serveringsansvarig.

Stadigvarande serveringstillstånd - ansökan

Mer information om olika typer av verksamheter som kräver ett serveringstillstånd

Ansökan skickas till:

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen
Tillståndsenheten
205 80 Malmö stad

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter