Skolplats i grundskola för nyinflyttad - Ansökan

LÄS MER

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Malmö har du möjlighet att lämna önskemål om skolplats. Du kan ansökan antingen via blankett eller e-tjänst.

  • Du får välja max sju skolor.
  • Du kan bara ansöka till kommunala skolor.
  • Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan i e-tjänsten för att den ska vara giltig.

Ansökan steg för steg

Villkor för ansökan om grundskoleplats

Du ska inte använda e-tjänsten om du eller ditt barn har skyddad identitet eller ett tillfälligt personnummer. Ansök då via blanketten.

Om ditt barn inte är folkbokfört i Malmö behöver du i samband med din ansökan skicka in ett bostadskontrakt för att styrka den kommande folkbokföringsadressen. På kontraktet måste adressen och inflyttningsdatum framgå. Inflyttningsdatum måste vara under 2018. Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till den centrala skolplaceringsenheten, via e-post eller brev.

Ansökan skickas till:

Centrala skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

 

Frågor om e-tjänsten

Centrala skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se