Miljöfarlig verksamhet - Årsrapport

LÄS MER

Årsrapporten ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast den 31 mars året efter det år som uppgifterna avser.

Mer information om årsrapporter för tillståndspliktiga verksamheter.

Årsrapport med bilagor skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se