Miljöfarlig verksamhet - Årsrapport

Årsrapporten ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast den 31 mars året efter det år som uppgifterna avser.

Mer information om årsrapporter för tillståndspliktiga verksamheter.

Årsrapport med bilagor skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se