Höja förening till nivå 2 - Ansökan & aktivitetsschema

Du som har en förening registrerad hos Malmö stads fritidsförvaltning kan ansöka om att höja din förening till nivå 2:

 1. Innan ansökan – Läs om villkoren för att höja föreningen till nivå 2.
 2. När du uppfyller villkoren – boka in ett möte med Daniel eller Emma på fritidsförvaltningen:

  E-post: forening@malmo.se
  Telefon: 0733-82 73 44 eller 0708-86 75 38, måndag - fredag klockan 08.00-17.00
  Du kan även ringa 040-34 26 36 under följande tider: måndag-torsdag klockan 09.00-10.00, samt torsdagar klockan 15.00-16.00
  Besöksadress: Amiralsgatan 20, Malmö
   
 3. Till mötet ska du ha med dig:​
 • Ifylld blankett "Ansökan höja förening till nivå 2" – hittas under Hämta blanketter.
 • Ifylld blankett "Aktivitetsschema" – hittas under Hämta blanketter.
 • Föreningens stadgar.
 • Protokoll från ett ordinarie årsmöte – i protokollet ska det synas att resultat- och balansräkningen är godkänd, att revisionsberättelsen har lagts till handlingarna och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
 • Föreningens senaste resultat- och balansräkning.
 • Medlemsregister med namn, adress, postnummer, ort och födelsedatum (6 siffror)
 • Föreningens bankgiro eller plusgiro (om er förening vill söka bidrag från fritidsförvaltningen).

Läs om förmåner och vilka bidrag ni kan söka när ni blivit registrerade på nivå 2.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter