Borttagning av biocidfärg på båtar - Ansökan om bidrag

LÄS MER

Ansökan ska skickas in senast fyra veckor innan planerat borttagande av biocidfärger från båtbotten.

Under perioden från den 1 juni till den 15 augusti behandlas inga ansökningar.

Förutsättningar för att få ansöka:

  • Båtar som stödet avser gäller fritidsbåtar.
  • Båtägare måste vara medlem i en båtklubb i Malmö kommun.
  • Du som ansöker ska vara privatperson, en juridisk person.
  • ​Båten måste ha hemmahamn i Malmö kommun.

Metoder som ska användas hittar du här


Anmälan med bilagor skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Brigitta Gisby
birgitta.Gisby@malmo.se
040-342053

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se