Bidragssystemet för föreningar ApN - Beställ en fullmakt

För att kunna ansöka om bidrag i systemet Aktivitetskort på Nätet (ApN) måste er förening först utse administratörer, skicka in en fullmakt och få inloggningsuppgifter.​

Förutom att söka bidrag kan du utföra följande uppgifter i ApN:

  • skapa användare åt nya ledare
  • hantera närvarokort
  • skicka in redovisningar.

Mer information om att söka bidrag

Beställ fullmakt

Inom föreningen utser ni en eller flera administratörer som har hand om ansökningar i bidragssystemet ApN. Därefter ska ni skicka in en fullmakt som ska vara påskriven av en person från föreningens styrelse.

Ni behöver en fullmakt per administratör och fullmakten är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Om ni byter administratör skickar ni en ny fullmakt.

Blanketten skickas till: 

Föreningsavdelningen
Fritidsförvaltningen
205 80 Malmö

Du kan också skanna in fullmakten eller ta ett tydligt foto av den och mejla den till: forening@malmo.se. Obs! Blanketter utan underskrift behandlas inte.

När fullmakten har godkänts av fritidsförvaltningen får ni ett mejl med inloggningsuppgifter och kan därefter logga in i ApN.
Mer information om bidragssystemet ApN.

Kontaktuppgifter

Föreningsavdelningen
forening@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Fritidsnämnden
fritid@malmo.se