Bidragssystemet för föreningar ApN - Beställ en fullmakt

LÄS MER

För att kunna ansöka om bidrag från fritidsförvaltningen måste ni som förening utse en administratör och skicka in en fullmakt. När ni har gjort detta får ni inloggningsuppgifter till bidragssystemet ApN.

Inom föreningen utser ni en eller flera administratörer som har hand om ansökningar i bidragssystemet ApN. Därefter ska ni skicka in en fullmakt som ska vara påskriven av en person från föreningens styrelse.

Ni behöver en fullmakt per administratör och fullmakten är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Om ni byter administratör skickar ni en ny fullmakt.

Mer information om att söka om bidrag.

Blanketten skickas till: 

Föreningsavdelningen
Fritidsförvaltningen
205 80 Malmö

Du kan också skanna in fullmakten eller ta ett tydligt foto av den och mejla den till: forening@malmo.se. Obs! Blanketter utan underskrift behandlas inte.

När fullmakten har godkänts av fritidsförvaltningen får ni ett mejl med inloggningsuppgifter och kan därefter logga in i ApN.
Mer information om bidragssystemet ApN.

Frågor om e-tjänsten

Föreningsavdelningen
forening@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Fritidsnämnden
fritid@malmo.se