Skolplats i grundskola vid skolbyte - Besvara erbjudande om skolplacering

Du som ansökt om skolplats i grundskolan vid skolbyte eller som nyinflyttad till Malmö ska besvara erbjudande om skolplacering.

  • Om barnet har två vårdnadshavare måste båda besvara erbjudandet inom sju dagar.
  • Sista svarsdatum står i erbjudandet du fått via e-post.

Mer information om ansökningsprocessen för plats i grundskolan för nyinflyttade.

Mer information om ansökningsprocessen för skolbyte vid flytt inom Malmö.

Mer information om ansökningsprocessen för skolbyte under fasta skolbytesperioder.

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten