Grundskola - Besvara erbjudande om plats vid skolbyte

Du som ansökt om skolplats i grundskolan vid skolbyte eller som nyinflyttad till Malmö och har fått ett erbjudande om skolplats ska besvara erbjudandet.

  • Om barnet har två vårdnadshavare måste båda besvara erbjudandet inom sju dagar.
  • Sista svarsdatum står i erbjudandet du fått via e-post.

Om barnet idag går på fristående skola eller är nyinflyttad till Malmö

Mer information om ansökningsprocessen för plats i grundskolan för nyinflyttade.

Om barnet flyttat inom Malmö

Mer information om ansökningsprocessen för skolbyte vid flytt inom Malmö.

Om barnet ska byta skola inför kommande termin

Mer information om ansökningsprocessen för skolbyte under fasta skolbytesperioder.

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten