Inkomstanmälan för förskola, fritidshem eller familjedaghem

Här kan du göra din inkomstanmälan om du har barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare)

Om du har barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare) måste du betala en avgift för platsen. Avgiften är baserad på ditt hushålls inkomster.

Om du inte gör en inkomstanmälan får du automatisk betala full avgift enligt maxtaxa för ditt barn. Du kan snabbt och enkelt få en uppfattning om vad din månadsavgift kommer att hamna på genom att använda vårt räkneverktyg.

Så här anmäler du rätt inkomst

Räkna ut din avgift

Maxtaxa för 2019

För att få syskonrabatten måste du ange samma räkningsmottagare för alla barn när du an­söker om plats i förskola, fritidshem eller familjedaghem.

Kontaktuppgifter

Debiteringen
debiteringen@malmo.se
040-34 51 35

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
sef.dataskyddssamordnare@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten