Boendeparkering - Ansökan för tjänstebil/leasingbil, lätt lastbil, MC eller tillfälligt parkeringsbehov

Ansökan om boendeparkering för dig som använder en tjänstebil privat, leasingbil, lätt lastbil, MC, äger ett utländskt fordon, eller som har ett tillfälligt boende som varar i minst tre (3) månader. 

Mer information om boendeparkering

Bilagor

För boendeparkering för tjänstebil

Vid boendeparkering för tjänstebil ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren som visar att du får använda bilen privat samt att du förmånsbeskattar detta (ett nyttjanderättsavtal)

För egenföretagare med fordon registrerat på företaget

Om du är egenföretagare med fordonet registrerat på företaget ska du bifoga intyg som visar att du äger ditt företag i din ansökan om boendeparkering.

För ansökande med tillfälligt boende (och tillfälligt arbetande/studerande)

Boendeparkering för tillfälligt boende utfärdas vid en varaktighet av minst tre månader. Du måste ange ett slutdatum samt syfte för det tillfälliga boendet i din ansökan (exempelvis tillfälligt arbete/tillfälliga studier).

Intyg för de tillfälliga studierna eller det tillfälliga arbetet skickar du via mejl till boende.fgk@malmo.se.

Du kan också skicka intyget med post till:

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

För utländska fordon

Om du äger ett utländskt fordon ska du bifoga ett registreringsbevis. 

Ansökan plus intyg skickas till:

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

Eller mejlas till: boende.fgk@malmo.se

Alla intyg laddas ned under Hämta blanketter.  Privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser gällande fordonet räknas inte som intyg. 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter