Synpunkter på stadsmiljön

Har du förslag på vad som kan bli bättre i Malmös stadsmiljö? Välkommen att skicka in dina tankar och synpunkter till oss.

Du kan till exempel skicka in synpunkter på

  • gator och vägar
  • cykelbanor, gångbanor och trottoarer
  • parker och naturområden
  • parkering
  • utveckling och placeringar av hundrastplatser
  • snöröjning och halkbekämpning
  • offentliga toaletter
  • skyltning av platser
  • arrangemang i offentliga miljöer.

Felanmäl ett brådskande ärende

Vill du anmäla ett akut fel i stadsmiljön kan du använda vår felanmälningstjänst för att rapportera det. Då är det större chans att felet åtgärdas snabbare.

Felanmälan - gator, torg och parker

Malmöinitiativet

För att uppmärksamma din synpunkt eller ett förslag kan du också skapa ett medborgarförslag. Om ditt initiativ får över 100 röster så tas det upp på politisk nivå i en av stadens nämnder. 

Malmöinitiativet - Lämna ett initiativ till kommunen

Efter att du har skickat in din synpunkt

Din synpunkt kommer att få ett unikt ärendenummer. Via det ärendenummer kan du få återkoppling på vad som har hänt med din synpunkt.

Hur lång tid det tar att få återkoppling

Alla ärendena hanteras olika snabbt.

I vissa fall får du besked direkt över telefon. I andra fall kan det handla om ärenden som är mer komplexa, då kan det behövas mer tid.

Senast två veckor efter att du skickat in din synpunkt ska du ha fått återkoppling. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts eller planeras inom ärendet eller liknande frågor som staden redan arbetar med.

Hantering av personuppgifter

För att kunna hantera din fråga eller synpunkt sparar vi de personuppgifter du lämnar till oss.

Information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
kundservice.fgk@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kundservice.fgk@malmo.se