Byta grundskola efter flytt inom Malmö 2018/2019 - Ansökan

För att vara med i den extrainsatta skolbytesperioden ska du skicka in en ansökan tillsammans med ett bostadskontrakt senast den 22 mars 2019.

Mer om att byta grundskola

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Du och ditt barn har flyttat inom Malmö under läsåret 2018/2019.
  • Du vill att ditt barn ska byta skola under vårterminen 2019

För att din ansökan ska vara giltig måste

  • en kopia på ett undertecknat bostadskontrakt där tillträdesdatum framgår bifogas i din ansökan
  • barnets samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.

Ansökan skickas till

Centrala skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Centrala skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se