Byta grundskola efter flytt inom Malmö under aktuellt läsår - Ansökan

Du kan ansöka om skolbyte under aktuellt läsår i samband med att du flyttar inom Malmö. Du som deltar i bytet erbjuds skolplats löpande under terminen.

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Ditt barn har flyttat inom Malmö under aktuellt läsår.
  • Ditt barn vill byta till en annan kommunal skola under terminen.

Mer om skolbyte för dig som flyttat inom Malmö under aktuellt läsår.

För att din ansökan ska vara giltig måste

  • en kopia på ett undertecknat bostadskontrakt bifogas i din ansökan (adress och tillträdesdatum måste framgå)
  • barnets samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.

Ansökan och kopia på bostadskontrakt skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se